Bình nhựa 5 lít

7.700 

Dung tích : 5000ml

bình dầy dặn

C5
Bình nhựa 5 lít

7.700