chai nhựa 1000ml dầy nắp nhựa f33

4.500 

chai nhựa dầy 47g

quy cách : 112 chai một kiên

chai nhựa 1000ml dầy nắp nhựa f33

4.500