Chai nhựa 700ml đựng rượu ( nước mắm )

2.500 

Chai nhựa 700ml : kiên 150 chai

Nắp có màu : đen đỏ trắng vàng

700r2
Chai nhựa 700ml đựng rượu ( nước mắm )

2.500