Chai thủy tinh vuông nắp nhựa– 350ml

13.000 

Dung tích: 350ml

Thủy tinh trong

Nắp nhựa đen

Img 20230226 130114
Chai thủy tinh vuông nắp nhựa– 350ml

13.000 

Danh mục: