chai nhựa 900ml đựng rượu

4.000 

chai nhựa 900ml

quy cách : 150 chai 1 kiện

chai nhựa 900ml đựng rượu

4.000