Chai thủy tinh cấy mô 500ml – nắp nhựa

5.000 

Vỏ chai thủy tinh nươc biển dùng nuôi trồng nấm, đông trùng hạ thảo, các dạng mô thực vật……

Ngoài hũ thủy tinh còn có các dạng chai nước biển, hũ thủy tinh 500 cao, hủ thủy tinh 830, chai vuông 1l….

50000
Chai thủy tinh cấy mô 500ml – nắp nhựa

5.000