Chén 18 Đậy Kín Chai Thủy Tinh

-Bán theo ký
-Nút chai này đậy kín khí để kéo dài và bảo quản các chai đã mở ra
Nhựa cao cấp, không độc hại và không vị,an toàn, được sử dụng thường xuyên.