Nút nhựa chai vang

Nút nhựa sử dụng cho chai thủy tinh màu dùng đựng rượu vang nho, rượu vang trái cây, rượu sim

Nút đảm bảo độ kín, phù hợp cho hầu hết các loại chai vang