Nắp nút nhựa – chai vang thủy tinh – đựng rượu nho

1.200 

Nút nhựa sử dụng cho chai thủy tinh dùng đựng rượu vang nho, rượu vang trái cây…
Nút đảm bảo độ kín, phù hợp cho hầu hết các loại chai vang và thủy tinh trắng.

M11
Nắp nút nhựa – chai vang thủy tinh – đựng rượu nho

1.200